Prepáčte mi, že vstupujem do tejto bohatej diskusie. Ak mi dovolíte, rád by som pridal aj ja a spolu s Vami konečne spoznával históriu nášho súčasného územia. Statočne čítam každé vyjadrenia vo Vašom blogu a už aj ja mám tak trošku zmätok. Myslím si, že v prvom rade by bolo dobré zistiť, ako definujú susedné národy a vo svete, latinské názvy Slovanov a potom Slovenov, časové termíny o prvej zmienke Slovenov v historických podkladoch. Od toho času odvodiť vznik – prvú evidenciu kmeňa, národa a reči. Napr. ak prvá zmienka bola o Slovenoch (Sclaui, Venedi, Anti … ), možno potom neskôr sa zo Slovenov definovali Moravania, Srbi,Chorváti, Bulhari… pretože v historických dokumentoch sa síce hovorí o Slovanoch (Rusi, Bulhari, Srbi, Chorváti …. ), ale pokiaľ ide o konkrétne deje, tak vždy sa píše o Rusoch, Bulharoch, Srboch, Chorvátoch … a Sloveni akosi vždy vypadnú, z rôznych dôvodov napr. Slovieni, Slovania ap… Bol to zámer ? Naše ženy predsa nie sú Slovienky, Slověnky, ale Slovenky, Slovensko nie je Sloviensko, Slověnsko, reč nie je slovienčina ale slovenčina, Slovák je zrejme počeštený Sloven. Každý štát a národ má svoju reč iba u nás je to stále akási záhada.